De impact van VLAREMA 6 op uw sloopwerken

Sinds 5 maart 2018 is het nieuwe VLAREMA 6 van kracht. Dit heeft een belangrijke impact op de sloop/opbraak van gebouwen en infrastructuur en de verwerking van de sloopmaterialen.
In VLAREMA 6 wordt de term “sloopinventaris” definitief gewijzigd naar sloopopvolgingsplan.

Bodemsanering en archeologisch onderzoek stoppen verval van stedenbouwkundige vergunning

Bodemsanering en archeologisch onderzoek stoppen verval van stedenbouwkundige vergunning (art. 108-109 DB Omgeving)

Nieuw bij abesim – De compacte zeefmachine

Nieuw bij abesim – De compacte zeefmachine

ABESIM heeft voor het uitvoeren van asbest in grond- en puinonderzoeken een compacte zeefmachine aangeschaft, ideaal voor kleine zeefwerken of zeefwerken in beperkte ruimtes.

Bodemverontreiniging bij calamiteiten / ongevallen

Cartoon Calamiteiten

In het geval van een schadegeval of calamiteit voorziet het Bodemdecreet de mogelijkheid tot het doorlopen van een vereenvoudigde procedure

Abesim neemt deel aan Pollutec in Lyon

Abesim's deelname aan Pollutec in Lyon van 27 November tot 30 November 2018 was een succes.

Pollutec biedt gedurende 4 dagen een overzicht op uitrusting, technologie en diensten op het vlak van milieubehandeling.

 

 

 

IFAT2018 Een platform voor innovaties

Een platform voor innovaties

Gemeentelijke inventaris van risicogronden m.b.t. bodemverontreiniging

Bij een overdracht draagt de verkoper de verantwoordelijkheid om kennis te hebben of zijn grond al dan niet een risicogrond betreft. Eén van de vele mogelijke acties om tot deze kennis te komen is raadplegen van de Gemeentelijke Inventaris.

Bedrijven contactdagen 2017

Abesim kan terugblikken op een geslaagde beurs op bedrijven contactdagen

Stookolietankfonds

Na verklaringen door de bevoegde Minister in de pers ontvingen wij tal van eigenaars van stookolietanks, met de vraag naar de concrete impact op hun vroegere of huidige bodemverontreiniging.

Dynamische plaatproeven

Abesim heeft recent een nieuw toestel aangeschaft om dynamische plaatproeven uit te voeren.Met deze plaatproef kunnen we inzicht krijgen op de verdichting van een ophoging in uitvoering.

Tracimat sloopbeheer en sloopopvolgingsplan

ABESIM heeft niet alleen een ruime ervaring in de opmaak van asbest- en sloopinventarissen, ook de opvolging van afbraak- en sloopwerken, waarbij de diverse afvalstromen gescheiden worden afgevoerd (selectieve sloop), maakt deel uit van onze activiteiten.

Netwerkmoment over de nieuwe 'omgevingsvergunning' bij ABESIM

Werkwijze & visie

Geslaagd netwerkmoment over de nieuwe 'omgevingsvergunning' bij Abesim.

Brownfieldconvenanten in Vlaanderen

Zoals voorzien in het decreet brownfieldconvenanten wordt er ook in 2017 een jaarlijkse oproep voorzien. (Belgisch Staatsblad op 4 mei 2017).

Via dit Decreet wil de Vlaamse Regering de herontwikkeling van leegstaande, verwaarloosde en/of onderbenutte terreinen (zogenaamde brownfields) stimuleren.De 1ste indieningsperiode loopt tot en met 19 mei 2017. In het najaar volgt nog een 2de indieningsperiode van 4 september tot en met 3 november 2017.

Drone Initiatiedag bij abesim

DRONES - Je hoort er steeds vaker over, maar ontdek nu nog meer
 

Wat is asbest?

Cartoon Asbest

In Vlaanderen zijn er naar schatting 2 tot 4 miljoen ton asbesthoudende materialen aanwezig. Hierdoor wil de Vlaamse regering in de toekomst een asbestafbouwplan goedkeuren om die daken en gevels versneld te vervangen.

Ontdek onze nieuwe boor- en bemonsteringsmachine

Onze nieuwe boormachine te beschrijven in twee woorden: Efficiënt & offroadmogelijkheid!

Fototentoonstelling "FOCUS"

Fotografie en tekeningen vormen een zeer belangrijk onderdeel in communicatie in het algemeen, in het werk van ABESIM in het bijzonder.

Nieuwe regels bij afbraak -en sloopwerken

Cartoon Sloopinventaris

ABESIM heeft niet alleen een ruime ervaring in de opmaak van asbest- en sloopinventarissen, ook de opvolging van afbraak- en sloopwerken, waarbij de diverse afvalstromen gescheiden worden afgevoerd (selectieve sloop), maakt deel uit van onze activiteiten.

Succesvolle beursdeelname Pollutec LYON 2016

Wij blikken terug op een succesvolle deelname aan de beurs Pollutec 2016 in Lyon.

Abesim werkt samen met de OVAM mee aan Open Bedrijvendag

Cartoon Sloopinventaris

Abesim en OVAM willen iedereen van dichtbij kennis laten maken met de circulaire economie en een bodemsanering op Open Bedrijvendag 2016.

Pages