Cartoon Asbest

Asbestbeheer speelt op 3 niveaus:

  • bij gebruik van constructies waar asbest aanwezig is en blijft
  • bij ingrepen (verbouwing / afbraak) bij asbesthoudende constructies
  • bij ingrepen in omgevingen waar asbest aanwezig kan zijn (bijv. grondverzet in kunstmatig aangevulde lagen, waarin in het verleden mogelijk asbesthoudend bouwafval is vermengd)

Onze deskundigheid combineert

  • technische elementen
  • veiligheidselementen
  • elementen van lokale wet- en regelgeving en administratieve procedures

Abesim verkreeg de VLAREL-erkenningen voor bemonstering van asbest in hopen en asbest in lagen. 

Sleutelwoorden

Asbestbeheer, asbestinventaris, asbestonderzoek, asbest in bodem, asbest in hopen, kosten asbest
 

Werkwijze & visie

Samen met u bepalen we welk resultaat wij vooropstellen om een concreet probleem op te lossen. We brengen het probleem objectief in kaart en zoeken uit hoe we dit het beste aanpakken.

Na het uitvoeren bekijken we samen of het probleem een bevredigende oplossing kreeg. Indien nodig volgt bijkomende actie.

Lees meer