Sinds 5 maart 2018 is het nieuwe VLAREMA 6 van kracht. Dit heeft een belangrijke impact op de sloop/opbraak van gebouwen en infrastructuur en de verwerking van de sloopmaterialen.

In VLAREMA 6 wordt de term “sloopinventaris” definitief gewijzigd naar sloopopvolgingsplan

VLAREMA 6 voorziet in de introductie van een kwaliteitsborgingssysteem, enerzijds voor sorteerinrichtingen voor bouw- en sloopafval en anderzijds voor afvalstoffen die als grondstof worden toegepast. Zo streeft men naar een kwaliteitsvolle verwerking van bouw- en sloopafval tot gerecycleerde granulaten en wenst men, onder meer door een certificatiesysteem, afvalstromen te traceren en te hergebruiken als bouwstof.

De verplichting tot opmaak van een sloopopvolgingsplan werd uitgebreid. Concreet is een sloopopvolgingsplan vanaf heden vereist voor de volgende activiteiten:

  • sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken van niet-residentiële gebouwen met een totaal bouwvolume van meer dan 1.000 m³;
  • sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken van in hoofdzaak residentiële gebouwen met een bouwvolume van meer dan 5.000 m³ . Een uitzondering hierop zijn de eengezinswoningen: hiervoor is geen sloopopvolgingsplan vereist (*);
  • sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken in het kader van infrastructuurwerken en onderhoudswerken aan infrastructuur, met een volume van meer dan 250 m³ (*).

(*) Bijkomende verplichting voor omgevingsvergunningsaanvragen die worden ingediend vanaf 5 juni 2018.

De opmaak van het sloopopvolgingsplan is niet verplicht voor alle sloop- en renovatieprojecten. Als gevolg van de wijzigingen aan het acceptatie- en verwerkingsbeleid bij de brekers vanaf 24 augustus 2018, heeft u er echter zeker baat bij om een sloopopvolgingsplan te laten opmaken. Een conformverklaard sloopopvolgingsplan geeft het sloopbedrijf de mogelijkheid om in het traceringssysteem van Tracimat te stappen en uw puin als laag milieurisicoprofiel af te voeren. Op die manier kunnen meerkosten worden vermeden.

Het sloopopvolgingsplan wordt opgemaakt conform de standaardprocedure voor opmaak van een sloopopvolgingsplan, zoals goedgekeurd door de minister op 3 februari 2017. Dit impliceert dat het sloopopvolgingsplan opgemaakt moet worden door een deskundige aangesloten bij een sloopbeheerorganisatie. ABESIM kan u hier als erkend TRACIMAT deskundige gebouwen en infrastructuurwerken van dienst zijn.