Tien jaar geleden trad het Decreet Brownfieldconvenanten in werking. Via dit Decreet wil de Vlaamse Regering de herontwikkeling van leegstaande, verwaarloosde en/of onderbenutte terreinen (zogenaamde brownfields) stimuleren en vergemakkelijken. Tot op vandaag blijft dit instrument een belangrijke schakel in de heractivering van onderbenutte terreinen en het beperken van het aansnijden van de open ruimte.

Met het Brownfield-initiatief trekt de Vlaamse Regering ontwikkelaars en investeerders over de streep om te investeren in – per definitie - iets moeilijker ontwikkelbare brownfieldprojecten met juridisch-administratieve en financiële voordelen

Zoals voorzien in het decreet brownfieldconvenanten wordt er ook in 2017 een jaarlijkse oproep voorzien. (Belgisch Staatsblad op 4 mei 2017)

Via een convenant worden publieke en private actoren samengebracht die betrokken zijn bij een brownfieldproject. Voor het lokale bestuur is een belangrijke rol weggelegd in het gehele proces van de totstandkoming en zelfs uitvoering van een brownfieldconvenant en –project:

  • Voorafgaand aan het indienen van een projectaanvraag dienen projectontwikkelaars de inhoud van de aanvraag aan het lokale bestuur kenbaar te maken. Het lokale bestuur heeft hierbij de opportuniteit om na te gaan in welke mate het vooropgestelde project kadert in de lokale beleidsvisie;
  • Voor projectaanvragen die ontvankelijk en gegrond worden verklaard, brengt een door de Vlaamse Regering aangestelde onderhandelaar de verschillende projectbetrokkenen samen in een projectplatform. Via deze onderhandelingen tot de totstandkoming van het brownfieldconvenant kan het lokale bestuur het project mee vorm geven en inhoudelijke accenten aanbrengen; 
  • Eens een brownfieldconvenant is afgesloten, kan het lokale bestuur als regisseur via de stuurgroep de uitvoering van het project verder opvolgen.

De 7e oproep zoekt aansluiting bij de krachtlijnen van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid enerzijds en wil naast de traditionele brownfields ook mogelijkheden bieden voor de (her)ontwikkeling van stortplaatsen anderzijds. 

De 1ste indieningsperiode loopt tot en met 19 mei 2017, uiterlijk om 16 uur. In het najaar volgt nog een 2de indieningsperiode, nl. van 4 september tot en met 3 november 2017, uiterlijk om 16 uur. 

Voor meer informatie betreffende de indienings- en beoordelingscriteria, het aanvraagformulier, wettelijk kader,… verwijzen we naar www.brownfieldconvenanten.be of neem contact op met abesim voor meer uitleg.