Save the date 12 tot 15 Oktober 2021

Abesim nodigt u graag uit op Pollutec 2021.

Frankrijks belangrijkste internationale milieutechnische beurs vindt plaats in Lyon van 12 tot 15 Oktober 2021. Dé gelegenheid om netwerken te combineren met het ontdekken van innovatieve apparatuur, technologieën en diensten.

Van bedrijfsgebouwen tot woonresidenties en veel groen

Door integratie en samenwerking van bedrijfsgebouwen tot woonresidenties in het groen

Herinrichting van de R4

Eind februari 2021 werden in Gent de werken voor de aanleg van een turborotonde op de R4 gestart

ABESIM begeleidt OVAM bij sloopwerken site ALVAT Buggenhout

In Buggenhout ligt vlak naast de Schelde de site van het voormalige ALVAT, met een oppervlakte van 4,6 hectare. Tot 1995 werden hier vaten gereinigd en klaargemaakt voor hergebruik, met bodemverontreiniging tot gevolg. Eind 2019 verwierf OVAM het terrein voor 1 symbolische euro

Saneringswerken in een artistieke omgeving

In Vichte voert Abesim een sanering uit in een oude textielfabriek die zal ontwikkeld worden tot nieuwe woningen. Er wordt hier een sanering uitgevoerd voor een verontreiniging met minerale olie.

Fijne feestdagen

Op de drempel van 2021 danken wij u voor een succesvol jaar waarin uw inzet van groot belang was.

Sanering Zinkfabriek in Boom

De fabriek was actief van 1920 tot net na Wereldoorlog II en verwerkte onder andere zinkerts tot zink. Na de stopzetting van deze activiteiten was het tot begin jaren '70 een opslagplaats voor schroot.

Nieuwe grondverzetsregeling in Wallonië

wie zijn we?

Naast Brussel en Vlaanderen is er nu ook vanaf 1 mei een volwaardige grondverzetregeling in Wallonië: “Walterre”.

Onze nieuwe auto “20 jaar ABESIM” al gezien?

Sinds kort zichtbaar op de Belgische wegen (en ook wel een beetje in Frankrijk en Luxemburg). De autovloot van ABESIM is normaal gezien “wit met een rode bol”, maar ééns in de 5 jaar voorzien wij één auto in ABESIM-rood.

Boringen op een rustige snelweg, veiligheid en social distancing ten top

Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Het Belgische bedrijfsleven ondervindt hier hinder van en dat is bij Abesim niet anders.

CORONAMAATREGELEN

CORONAMAATREGELEN

Bedrijven Contact Dagen 2019

Nieuws

Abesim kan terugblikken op een geslaagde editie op bedrijven contactdagen.

Saneringsproject voor nieuwbouw in Maarkedal

Het terrein van een voormalige bronsgieterij aan de Etikhovestraat in Maarkedal werd in 2018 verkocht met het oog op herontwikkeling. Er komt een flatgebouw met drie verdiepingen.

20 jaar Abesim

20 jaar Abesim: Thank YOU!

Abesim stimuleer het stoppen met roken op het werk

Wanneer Abesim en Gallia Sana hun krachten bundelen

Wie kent het niet, dat grote stalen gebouw dat hoog boven parijs uitsteekt.

De Eiffeltoren, het symbool van de Franse hoofdstad. De Eiffeltoren is 324 meter hoog en werd opgericht in 1889 ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling.

Fonds bodemsanering gasolietanks verwarming

Wetgeving rond Belgisch fonds (PROMAZ) bodemsanering gasolietanks verwarming is definitief goedgekeurd 

Kernboringen op de John F. Kennedylaan en D. Eisenhowerlaan

Heb je de voorbije dagen een mobiele werf opgemerkt langs de John F. Kennedylaan en de D. Eisenhowerlaan?

Brownfieldconvenanten in Vlaanderen

Nieuws

Tien jaar geleden trad het Decreet Brownfieldconvenanten in werking. Via dit Decreet wil de Vlaamse Regering de  herontwikkeling van leegstaande, verwaarloosde en/ofonderbenutte terreinen (zogenaamde brownfields) stimuleren en ve

Sanering in Aartselaar

Cartoon Bodemsanerings ontwerp

Op een terrein in Aartselaar werd gemengde, overwegend historische grond- en grondwaterverontreiniging met vluchtige gechloreerde organische koolwaterstoffen (VOCl) vastgesteld. De verontreiniging heeft zich verspreid naar aanpalende percelen en het openbaar domein. De verontreiniging is vermoedelijk toe te schrijven aan het gebruik van solventen door een meubel- of brillenfabriek, die het restproduct in de grond loosde.

Pages