Wij doen mee met Bedrijven Contact Dagen 2023

Wij doen mee met Bedrijven Contact Dagen 2023

Bruisend het nieuwe jaar in

Op de drempel van 2023 danken wij u voor een succesvol jaar waarin uw inzet van groot belang was.

Vlammen tijdens De Warmste week

Wat te doen met een hoop oude portables nadat we alle hardware vervangen hebben ?

lammen! Tijdens De Warmste Week willen wij ook extra hard vlammen tegen kansarmoede en doneren deze toestellen en laten ze resetten tot ze weer tiptop zijn en een nieuw leven kunnen krijgen! 

Nieuwe richtlijnen van kracht in een PFAS-onderzoek sinds april 2022

Nieuws

Sinds 19 april 2022 zijn er nieuwe richtlijnen van kracht met betrekking tot PFAS-onderzoek.

De recente inzichten rond risico-activiteiten, staalname en analyse zijn hierin opgenomen. De belangrijkste wijzigingen bij opmaak van het technisch verslag zijn dat:

Bedrijvencontactdagen 27 &28 april 2022

RE-BOOST UW NETWERK OP BEDRIJVENCONTACTDAGEN

Grondtransport van Wallonië naar Vlaanderen of Brussel

Nieuws

Voortaan hoeft voor grondtransport naar deze twee gewesten, ongeacht het volume, geen RQT meer te worden opgesteld.

Beste wensen voor 2022

Wij wensen u Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Vergeet niet dat onze visie, ons team en uw aanspreekpunt hetzelfde blijft! Wij danken u voor het vertrouwen en de aangename samenwerking en staan ter beschikking bij uw komende projecten!

 

 

Abesim begeleidt Gemeente Zulte bij sloop en sanering Lys Yarns

Cartoon Sloopinventaris

Begin december 2021 gingen de sloop- en saneringswerken van de voormalige textielververij Lys Yarns in Zulte van start.

Abesim viert partnership met EFI Global

Geachte cliënt, beste partner,

Gedurende de laatste 21 jaar is Abesim uitgegroeid tot een succesvol team van specialisten en een gekend merk als studie-, engineering- en adviesbureau. Wij zijn gespecialiseerd in milieuonderzoek en (bouw)-expertise en hebben onder meer de erkenning als bodemsaneringsdeskundige in Vlaanderen, Brussel én Wallonië.

Bofas erkenning van abesim verlengd tot 04 januari 2026!

Cartoon Vergunningsstudies

Het bodemsaneringsfonds voor tankstations (BOFAS) is een initiatief van de brandstoffensector en de overheid die operationele en/of financiële steun geeft.

Certificaat ISO 9001:2015 verlengd

Met enige trots kan ABESIM een verlenging én uitbreiding van het ISO 9001 certificaat voorleggen (BQA_2010378).

Interne opleidingsdag

Cartoon Asbest

De persoonlijke groei en kennis van onze medewerkers willen we niet uit het oog verliezen. Bij abesim doen we dat alvast niet, ieder jaar organiseren we een interne opleidingsdag waar medewerkers elkaar wijzer maken.

Terugblik Pollutec 2021

Abesim kan terugblikken op een succesvolle deelname aan Pollutec. 

Van bedrijfsgebouwen tot woonresidenties en veel groen

Door integratie en samenwerking van bedrijfsgebouwen tot woonresidenties in het groen

Herinrichting van de R4

Eind februari 2021 werden in Gent de werken voor de aanleg van een turborotonde op de R4 gestart

ABESIM begeleidt OVAM bij sloopwerken site ALVAT Buggenhout

In Buggenhout ligt vlak naast de Schelde de site van het voormalige ALVAT, met een oppervlakte van 4,6 hectare. Tot 1995 werden hier vaten gereinigd en klaargemaakt voor hergebruik, met bodemverontreiniging tot gevolg. Eind 2019 verwierf OVAM het terrein voor 1 symbolische euro

Saneringswerken in een artistieke omgeving

In Vichte voert Abesim een sanering uit in een oude textielfabriek die zal ontwikkeld worden tot nieuwe woningen. Er wordt hier een sanering uitgevoerd voor een verontreiniging met minerale olie.

Fijne feestdagen

Op de drempel van 2021 danken wij u voor een succesvol jaar waarin uw inzet van groot belang was.

Sanering Zinkfabriek in Boom

De fabriek was actief van 1920 tot net na Wereldoorlog II en verwerkte onder andere zinkerts tot zink. Na de stopzetting van deze activiteiten was het tot begin jaren '70 een opslagplaats voor schroot.

Nieuwe grondverzetsregeling in Wallonië

wie zijn we?

Naast Brussel en Vlaanderen is er nu ook vanaf 1 mei een volwaardige grondverzetregeling in Wallonië: “Walterre”.

Pages