Werkwijze & visie

Geslaagd netwerkmoment over de nieuwe 'omgevingsvergunning' bij Abesim.

"De komst van de omgevingsvergunning hervormt het vergunningenlandschap grondig. Ze verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Dit is dus NIEUW! " zegt Peter coppens, departementshoofd stedenbouwkundige dienst stad Deinze.

De omgevingsvergunning geldt niet alleen in 'gemengde' gevallen waarbij nu een milieu- én een stedenbouwkundige vergunning nodig is. Met de komst van de nieuwe omgevingsvergunning verdwijnen de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning volledig.

De samenwerking van vzw Rond de Watertoren en de gastlocatie bij ons bezorgde alle aanwezigen een interessant middag.