Na verklaringen door de bevoegde Minister in de pers ontvingen wij tal van eigenaars van stookolietanks, met de vraag naar de concrete impact op hun vroegere of huidige bodemverontreiniging. Een stookolietankfonds kan ervoor zorgen dan men kan bespaard worden van hoge saneringskosten die gepaard gaan met een lekkende stookolietank.  

N.a.v. onze vraag aan het Ministerie hieromtrent ontvingen wij volgend antwoord : "Naar aanleiding van uw brief meld ik u dat de teksten op dit ogenblik nog niet beschikbaar zijn. Indien de eerste priniciële goedkeuring door de Vlaamse Regering tot stand komt zal de rest volgen." 

Voorlopig blijkt het dus nog even wachten op concrete elementen rond de start van het stookoliefonds. Waarover overigens reeds over gesproken werd in  1995, en waarvan de "nakende invoegetreding" al meerder keren, door de bewindvoerders in de 3 gewesten, is aangekondigd in het verleden.