Cartoon Sloopinventaris

Sloopinventaris & sloopopvolgingsplan 

Bij het slopen van oude gebouwen moeten alle fracties selectief worden afgevoerd: steen, glas, hout, metaal, asbest...

Wij stellen een (verplichte) sloopinventaris op voor gebouwen:

  • waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is voor de sloop of ontmanteling en
  • die geheel of gedeeltelijk een andere functie dan het wonen hebben en
  • die een bouwvolume omvatten van meer dan 1000 m³.

Wij maken een inventaris op van alle aanwezige materialen en bekijken via welke weg die verschillende afvalstromen optimaal kunnen worden verwerkt. 

Vanaf het najaar van 2018 zullen verwerkers bij acceptatie van bouwpuin een onderscheid moeten maken tussen puin met een laagmilieurisico-profiel (LMRP) en puin met een hoogmilieurisico-profiel (HMRP).

Bij laagmilieurisico puin is het risico dat, na verwerking van dit puin, de gerecycleerde granulaten vervuild zijn beperkt (laag). Bij hoogmilieurisico puin daarentegen is het risico op vervuiling van de granulaten reëel. Met vervuiling wordt o.a. bedoeld: gevaarlijke stoffen zoals asbest, teer of PCB, storende elementen zoals hout, cellenbeton, glas, keramiek e.a. Een bouwheer kan er voor kiezen (geen wettelijke verplichting) om de standaardprocedure van TRACIMAT toe te passen, om zo een attest voor LMRP te bekomen.

Zonder dit attest zal het puin bij de breker geaccepteerd worden als HMRP en lopen de kosten voor verwerking hoog op.

De Tracimat procedure voorziet o.a. in de opmaak van een sloopopvolgingsplan incl. een sloop- en/of asbestinventaris, opgemaakt door een (neutraal en onafhankelijk) Tracimat deskundige. Deze deskundige volgt de sloopwerf ook verder op. Abesim bvba is erkend als Tracimat deskundige en aangesloten bij de sloopbeheerorganisatie TRACIMAT vzw.

 

Sleutelwoorden

Sloopinventaris, afbraak gebouw, ontmanteling, inventaris afvalstoffen, Sloopopvolgingsplan, TRACIMAT , LMRP, HMRP, selectieve slooop
 

Werkwijze & visie

Samen met u bepalen we welk resultaat wij vooropstellen om een concreet probleem op te lossen. We brengen het probleem objectief in kaart en zoeken uit hoe we dit het beste aanpakken.

Na het uitvoeren bekijken we samen of het probleem een bevredigende oplossing kreeg. Indien nodig volgt bijkomende actie.

Lees meer