Cartoon Ecotoxicologische analyse

Over het algemeen wordt de basis voor de risicoanalyse gevormd door chemische analyses van bodem-, slib-, en watermonsters. 

Los van de concentraties aan milieuvreemde parameters (loutere ‘aanwezigheid’) is de biobeschikbaarheid een indicator voor risico. Een ecotoxicologische analyse creëert hier bijkomende duidelijkheid. We brengen micro-organismen in contact met de bodem- of waterstalen. Indien deze zich snel ontwikkelen, duidt dit op een ‘gezonde’ omgeving. In een sterk vervuilde omgeving is de snelheid waarmee de micro-organismen afsterven dan weer een indicator van risico. 

Sleutelwoorden

Ecotox, daphnia, bioassays, bioaccumulatieproeven, toxische effecten, organismen
 

Werkwijze & visie

In een eerste fase bekijken we samen met u welke informatie u nodig hebt en hoe we die op een budgettair haalbare manier kunnen verkrijgen. Vervolgens bepalen we welke strategische aanpak zich het beste leent om deze doelstelling te bereiken.

Aan de hand van een meer gedetailleerd onderzoek ter plaatse, verfijnen we de gekozen strategie. Vervolgens voeren we de vooropgestelde aanpak uit.

Na afloop toetsen we de resultaten aan onze oorspronkelijke doelstelling. Indien nodig volgt bijkomend onderzoek om resultaten te bevestigen of te weerleggen.

Lees meer