Cartoon Sloopinventaris

ABESIM heeft niet alleen een ruime ervaring in de opmaak van asbest- en sloopinventarissen, ook de opvolging van afbraak- en sloopwerken, waarbij de diverse afvalstromen gescheiden worden afgevoerd (selectieve sloop), maakt deel uit van onze activiteiten. Met het in voege treden van een nieuw acceptatie- en verwerkingsbeleid bij de puinbrekers in het voorjaar van 2018 zullen de spelregels hier echter veranderen.

Zodra dit nieuwe beleid van kracht gaat, zal de verwerker bij acceptatie een onderscheid moeten maken tussen puin met een laagmilieurisico-profiel (LMRP) en puin met een hoogmilieurisico-profiel (HMRP). Bij laagmilieurisico puin is het risico dat, na verwerking van dit puin, de gerecycleerde granulaten vervuild zijn beperkt (laag). Bij hoogmilieurisico puin daarentegen is het risico op vervuiling van de granulaten reëel. Met vervuiling wordt o.a. bedoeld: gevaarlijke stoffen zoals asbest, teer of PCB, storende elementen zoals hout, cellenbeton, glas, keramiek e.a.

De afvalstromen, die door de breker als LMRP puin aanvaard en aldus verwerkt mogen worden, zijn vastgelegd in het Eenheidsreglement voor de gerecycleerde granulaten. Onder andere puin afkomstig van selectief slopen, ontmantelen en renoveren van gebouwen en puin afkomstig van infrastructuurwerken, aangeleverd met een verwerkingstoelating van een erkende sloopbeheerorganisatie, mag als laagmilieurisico-profiel puin aanvaard worden.

In de zomer van 2014 heeft de Vlaamse Confederatie Bouw de sloopbeheerorganisatie Tracimat vzw opgericht samen met de Confederatie van aannemers van sloop- en ontmantelingswerken (CASO), de Federatie van producenten van recycling granulaten (FPRG) en de Organisatie van raadgevende ingenieurs- en consultancybedrijven (ORI). Tracimat zal als sloopbeheerorganisatie instaan voor het afleveren van de benodigde documenten voor afvoer en verwerking van puin als LMRP, en kan qua werking vergeleken worden met wat Grondbank en Grondwijzer doen op vlak van grondverzet. Tracimat zal vanaf het voorjaar 2017 de eerste (en voorlopig enige) erkende sloopbeheerorganisatie zijn.

Een bouwheer kan er voor kiezen (geen wettelijke verplichting) om de standaardprocedure van Tracimat toe te passen, om zo een attest voor LMRP te bekomen. Zonder dit attest zal het puin bij de breker geaccepteerd worden als HMRP en lopen de kosten voor verwerking hoog op. De Tracimat procedure voorziet o.a. in de opmaak van een sloopopvolgingsplan incl. een sloop- en/of asbestinventaris, opgemaakt door een (neutraal en onafhankelijk) Tracimat deskundige. Deze deskundige volgt de sloopwerf ook verder op.