Cartoon Bodemsanerings ontwerp

Als de bodemverontreiniging een beheer of actieve aanpak vereist, adviseren wij u over

  • de na te streven redelijke doelstelling (tegelijk ambitieus en haalbaar) 
  • de meest effectieve strategie (keuze uit mogelijke beschikbare technieken) om deze doelstelling te realiseren, rekening houdend met de kosten en de milieutechnische aspecten

Sleutelwoorden

Bodemsaneringsproject, bsp, kosten bodemsanering, beheersen verontreiniging, OVAM

 

Werkwijze & visie

Samen met u bepalen we welk resultaat wij vooropstellen om een concreet probleem op te lossen. We brengen het probleem objectief in kaart en zoeken uit hoe we dit het beste aanpakken.

Na het uitvoeren bekijken we samen of het probleem een bevredigende oplossing kreeg. Indien nodig volgt bijkomende actie.

Lees meer