Abesim heeft recent een nieuw toestel aangeschaft om dynamische plaatproeven uit te voeren.Met deze plaatproef kunnen we inzicht krijgen op de verdichting van een ophoging in uitvoering. Het toestel kan ook gebruikt worden om de bestaande funderingslaag te controleren in het kader van de wegenbouw.

Deze proef is wat de dynamische boorproef is voor de statische boorproef. De correlatie laat toe om de gemeten dynamische vervormingsmodulus Evd via een lichte plaatproef te vertalen naar een Ev2-module via de statische plaat.

Het voordeel van deze dynamische proef is de snelle uitvoerbaarheid en het feit dat er geen tegengewicht nodig is. Dit laat toe om een groot aantal proeven op eenzelfde ophoging uit te voeren en tevens een meer statistische benadering te bekomen in vergelijking tot de statische proef waar slechts enkele tests kunnen uitgevoerd worden op eenzelfde werf.