Cartoon Afperkend onderzoek

Als uit ons indicatief onderzoek blijkt dat er aanwijzingen van vervuiling bestaan bij een perceel grond dat u wenst te verkopen, vormt het volledig in kaart brengen van de verontreiniging de volgende stap:

  • Oppervlakte 
  • Diepte
  • Parameters
  • Concentraties / totale vuilvracht 
  • Risico
  • Saneringsnoodzaak

Op basis van de resultaten van het afperkend bodemonderzoek kunnen wij bepalen of een sanering al dan niet noodzakelijk is en of er voorzorgsmaatregelen vereist zijn. Op dit moment kan ook al een beeld gevormd worden van de mogelijke aanpak en bijhorende kost indien een sanering nodig is.

Sleutelwoorden

Afperkend onderzoek, beschrijvend bodemonderzoek, afperking, volumebepaling, OVAM

 

Werkwijze & visie

In een eerste fase bekijken we samen met u welke informatie u nodig hebt en hoe we die op een budgettair haalbare manier kunnen verkrijgen. Vervolgens bepalen we welke strategische aanpak zich het beste leent om deze doelstelling te bereiken.

Aan de hand van een meer gedetailleerd onderzoek ter plaatse, verfijnen we de gekozen strategie. Vervolgens voeren we de vooropgestelde aanpak uit.

Na afloop toetsen we de resultaten aan onze oorspronkelijke doelstelling. Indien nodig volgt bijkomend onderzoek om resultaten te bevestigen of te weerleggen.

Lees meer