Cartoon Asbest

De afgelopen week was er heel wat te doen over de aanwezigheid van asbest in en rond Vlaamse gebouwen.

Asbest is een schadelijke stof die bestaat uit hele fijne vezels. Deze kunnen bij inademen zorgen voor gezondheidsrisico’s op lange termijn. Asbesthoudend materiaal levert vooral gevaar op als het op de verkeerde manier verwijderd of bewerkt wordt of indien het materiaal door zijn ouderdom is verweerd. Op deze momenten kunnen vezels vrijkomen.

De verkoop en het gebruik van asbest is gelukkig op heden verboden maar omdat de stof in de voorbije decennia vaak gebruikt werd is ze nog onder diverse vormen aanwezig zoals bijvoorbeeld in golfplaten, dakleien, afvoerbuizen, vloertegels, isolatiemateriaal en zelfs bloempotten en vensterbanken…

In Vlaanderen zijn er naar schatting 2 tot 4 miljoen ton asbesthoudende materialen aanwezig. Hierdoor wil de Vlaamse regering in de toekomst een asbestafbouwplan goedkeuren om die daken en gevels versneld te vervangen.

Hoe kan Abesim u hierbij helpen? Abesim heeft de ervaring, deskundigheid en erkenningen die nodig zijn om een asbestonderzoek uit te voeren. 

Het onderzoek naar asbest bestaat uit:

•Verzamelen van informatie over het huidige en historische gebruik

• Grondige inspectie van het veld en asbestverdachte zones 

• Staalname en analyse 

Na het asbest onderzoek ontvangt u een rapport met aanduiding van de hoeveelheden asbest, een analyserapport met een compleet overzicht van de genomen stalen, opmerkingen en adviezen van de aangetroffen asbesttoepassingen en mogelijke risico's.

Neem contact met ons op voor een offerte op maat of meer informatie.