Cartoon Diepsonderingen

Aan de hand van diepsonderingen en penetratietests verzamelen we informatie rond de (grond)mechanische karakteristieken van de grondlagen. Zo kan de draagkracht van de bodem bepaald worden (evenwicht en vormverandering / zettingen). 

Als bouwheer, architect of aannemer kunt u zich baseren op de resultaten voor de interpretatie en de analyse van een toekomstig funderingssysteem, bemalingssysteem of andere impact op de bodem.

Sleutelwoorden

Sonderingen, diepsonderingen, penetratietests, bepaling draagkracht bodem, CPT, DPT, stabiliteit, zettingen, 10 ton, 20 ton
 

Werkwijze & visie

In een eerste fase bekijken we samen met u welke informatie u nodig hebt en hoe we die op een budgettair haalbare manier kunnen verkrijgen. Vervolgens bepalen we welke strategische aanpak zich het beste leent om deze doelstelling te bereiken.

Aan de hand van een meer gedetailleerd onderzoek ter plaatse, verfijnen we de gekozen strategie. Vervolgens voeren we de vooropgestelde aanpak uit.

Na afloop toetsen we de resultaten aan onze oorspronkelijke doelstelling. Indien nodig volgt bijkomend onderzoek om resultaten te bevestigen of te weerleggen.

Lees meer