Cartoon Thermografie

Wij zetten een thermografische camera in voor het meten van de luchtdichtheid van een gebouw, om de kwaliteit van elektrische circuits na te gaan, lekken op te sporen en tal van andere toepassingen.

Wanneer u precies wil weten waar er warmteverschillen optreden, is een dergelijke audit onontbeerlijk. Op deze manier kunt u de juiste maatregelen treffen om de problematiek aan te pakken.

Zowel vakmannen, experts van verzekeringen als particulieren kunnen een beroep doen op deze service.

Sleutelwoorden

Thermografie, warmteverliezen, warmtelekken, koudebruggen, tochtzones, meting luchtdichtheid gebouw
 

Werkwijze & visie

In een eerste fase bekijken we samen met u welke informatie u nodig hebt en hoe we die op een budgettair haalbare manier kunnen verkrijgen. Vervolgens bepalen we welke strategische aanpak zich het beste leent om deze doelstelling te bereiken.

Aan de hand van een meer gedetailleerd onderzoek ter plaatse, verfijnen we de gekozen strategie. Vervolgens voeren we de vooropgestelde aanpak uit.

Na afloop toetsen we de resultaten aan onze oorspronkelijke doelstelling. Indien nodig volgt bijkomend onderzoek om resultaten te bevestigen of te weerleggen.

Lees meer