W sytuacji wystepowania niepewności co do budowy geologicznej lub jeśli istnieje ryzyko wystapienia na danym terenie zanieczyszczenia gleby, niezbędne są badania geologiczne I geotechniczne, bądź wykonanie stusium zanieczyszczenia gruntu.

Pierwszym krokiem do uzyskania odpowiednich wyników jest precyzyjne zdefiniowanie celu badania. Pomagamy naszym Klientom dokładnie określić ich potrzeby, wyselekcjonować ważne informacje oraz dobieramy odpowiednie rozwiązania mieszczące się w ramach ograniczeń budżetowych.

Zgodnie ze zdefiniowanym (ambitnym, lecz osiągalnym) celem, określamy najbardziej odpowiednią strategię działania. Bierze ona pod uwagę możliwości, ograniczenia, koszty, oraz inne kwestie prakyczne, które często odgrywają znaczną rolę w trakcie realizacji działań.

Posiadane przez nasz zespół doświadczenie pozwala na dobór najbardziej efektywnej strategii działań, możliwej do realizacji i bezpiecznej z punktu widzenia ograniczeń prawnych.

Aspekt taktyczny planowania projektu to pełna kontrola naszego zespołu nad realizowanymi zadaniami, oparta na wizytach w terenie oraz znajomości miejsca i sytuacji. Pozwala to na ewentualne wprowadzenie poprawek lub inne dostosowanie strategii działań do występujących warunków.

Nastepny krok to realizacja wybranego scenariusza działań.

Po wykonaniu działań zaplanowanych w strategii, oceniamy ich rezultaty. Na tym etapie następuje szczegółowa analiza efektywności działań oraz podejmowane są decyzje dotyczące dodatkowych badań, mogacych dodatkowo potwierdzić uzyskane wyniki.