Cartoon Afperkend onderzoek

Jeżeli rezultaty badania wstępnego wskazują na występowanie na badanym terenie istotnych ilości zanieczyszczeń, następnym krokiem jest wyznaczenie granic występowania zanieczyszczenia. Badanie szczegółowe ma na celu określenie wartości następujących parametrów:

  • Powierzchnia 
  • Głębokość
  • Postać zanieczyszczenia
  • Koncentracja zanieczyszczenia / Całkowita ilość zanieczyszczenia  
  • Ryzyko
  • Niezbędne działania dodatkowe

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań gleby możemy określić, czy oczyszczenie badanego terenu jest niezbędne, oraz czy istnieje konieczność przeprowadzenia działań prewencyjnych.

Słowa kluczowe

Opisowa analiza gleby, konturowanie zanieczyszczenia, audyt środowiskowy fazy 3, zasięg zanieczyszczenia, objętość zanieczyszczenia
 


 

Podejście i wizja

Faza pierwsza polega na bliskiej współpracy z Klientem, aby określić jakie informacje są niezbędne oraz jak możemy uzyskać interesujące nas wyniki w efaktywny kosztowo sposób.

Poprzez szczegółową analizę terenu bedącego przedmiotem projektu, możemy odpowiednio dostosować wybrany scenariusz działań. Następnym krokiem jest implementacja wybranej strategii.

Po zakończeniu prac, szczegółowo analizujemy jej wyniki. Jeśli występuje taka potrzeba, wykonujemy dodatkowe badania w celu potwierdzenia uzyskanych wyników.

Czytaj więcej