Cartoon Trillingsanalyse

Prace budowlane (w szczególności takie jak wyburzanie lub palowanie), niektóre rodzaje działalności przemysłowej oraz elementy infrastruktury komunikacyjnej (Np. tzw. “śpiący policjant”) mogą powodować wibracje, które przenoszą się przez grunt. Wibracje te mają często negatywny wpływ na samopoczucie okolicznych mieszkańców, ale mogą także uszkadzać budynki i inne elementy infrastruktury.

W celu określenia wpływu wywieranego na otoczenie Abesim stosuje specjalistyczny sprzęt umożliwiający dokładny pomiar poziomu wibracji, oraz obiektywnie interpretuje wyniki w odniesieniu do lokalnych warunków. 

Nasz sprzęt pomiarowy może być dodatkowo wyposażony w funkcję monitorowania krytycznego natężenia wibracji i alarmu, informującego o przekroczeniu tego natężenia.

Słowa kluczowe

Analiza wibracji, pomiar wibracji, palowanie, wyburzanie, wibracje komunikacyjne
 

Podejście i wizja

Faza pierwsza polega na bliskiej współpracy z Klientem, aby określić jakie informacje są niezbędne oraz jak możemy uzyskać interesujące nas wyniki w efaktywny kosztowo sposób.

Poprzez szczegółową analizę terenu bedącego przedmiotem projektu, możemy odpowiednio dostosować wybrany scenariusz działań. Następnym krokiem jest implementacja wybranej strategii.

Po zakończeniu prac, szczegółowo analizujemy jej wyniki. Jeśli występuje taka potrzeba, wykonujemy dodatkowe badania w celu potwierdzenia uzyskanych wyników.

Czytaj więcej