Cartoon Infiltratietest

Przeprowadzenie testu infiltracji pozwala na uzyskanie szczegółowych danych na temat przepuszczalności / pojemności infiltracyjnej gleby oraz innych parametrów gleby. 

Szybkość infiltracji jest skorelowana z szybkością, z którą woda dostaje się do gleby.

Aby określić intensywność infiltracji można zastosować różne metody badawcze – metodę tą określamy indywidualnie, wybierając najbardziej odpowiednią dla danego projektu. Naszym celem jest zapewnienie naszym Klientom najbardziej dokładnych informacji na temat struktury gleby, infiltracji i poziomu wód gruntowych, oraz odniesienie ich w miarę potrzeb do:

  • (Re)infiltracji wody np. podczas oczyszczania wód gruntowych
  • Infiltracji wód opadowych na danym terenie
  • Oceny ryzyka powodziowego

Słowa kluczowe:

test infiltracji, wody opadowe, ryzyko powodziowe, oczyszczanie wód gruntowych
 

Podejście i wizja

Faza pierwsza polega na bliskiej współpracy z Klientem, aby określić jakie informacje są niezbędne oraz jak możemy uzyskać interesujące nas wyniki w efaktywny kosztowo sposób.

Poprzez szczegółową analizę terenu bedącego przedmiotem projektu, możemy odpowiednio dostosować wybrany scenariusz działań. Następnym krokiem jest implementacja wybranej strategii.

Po zakończeniu prac, szczegółowo analizujemy jej wyniki. Jeśli występuje taka potrzeba, wykonujemy dodatkowe badania w celu potwierdzenia uzyskanych wyników.

Czytaj więcej