Cartoon Indicatief onderzoek

W przypadku planowanej transakcji zakupu lub sprzedaży ziemi, lokalnie występujące zanieczyszczenie środowiska może nieść ze sobą znaczne konsekwencje – między innymi prawne i finansowe – dla obu stron transakcji. Usystematyzowana ocena występującego ryzyka jest często niezbędna dla prawidłowego określenia wartości danej nieruchomości, I może być tak ważnym argumentem przetargowym, jak i narzędziem w planowaniu projektu.

Jeśli w wyniku poprzednio prowadzonej na danym terenie działalności istnieje ryzyko wystąpienia zanieczyszczenia gleby lub wód gruntowych/powierzchniowych, pierwszym krokiem w prowadzonych działaniach powinno być badanie wstępne. Pozwoli ono na określenie czy analizowany teren jest zanieczyszczony czy nie.

Na badanie wstępne składają się:

  • Audyt dostępnych danych historycznych dotyczących poprzedniej działalności, w celu ustalenia w których miejscach ryzyko zanieczyszczenia jest najwyższe, oraz jakie zanieczyszczenia prawdopodobnie występują na danym terenie.  
  • Pobór prób gleby i wód gruntowych z najbardziej prawdopodobnych miejsc wystąpienia zanieczyszczenia.

Następująca później obiektywna analiza zebranych danych pozwala na dokładną ocenę ryzyka prawnego związanego z planowaną transakcją oraz ustalenie jasnej wizji niezbędnych działań i kosztów związanych z zanieczyszczeniem .

Sleutelwoorden

Zanieczyszczenie gruntu, zanieczyszczenie gleby, zanieczyszczenie wód gruntowych, wskaźniki zanieczyszczenia, audyt środowiskowy faza 1, audyt środowiskowy faza 2, raport techniczny, ryzyko środowiskowe, analityka gleby i wód gruntowych

 

Podejście i wizja

Faza pierwsza polega na bliskiej współpracy z Klientem, aby określić jakie informacje są niezbędne oraz jak możemy uzyskać interesujące nas wyniki w efaktywny kosztowo sposób.

Poprzez szczegółową analizę terenu bedącego przedmiotem projektu, możemy odpowiednio dostosować wybrany scenariusz działań. Następnym krokiem jest implementacja wybranej strategii.

Po zakończeniu prac, szczegółowo analizujemy jej wyniki. Jeśli występuje taka potrzeba, wykonujemy dodatkowe badania w celu potwierdzenia uzyskanych wyników.

Czytaj więcej