W każdym badaniu lub ekspertyzie niezwykle dużo zależy od posiadania precyzyjnych danych przestrzennych – jeżeli mapy lub plany są niedokładne, cierpi na tym także dokładność ekspertyzy. Nasze drony / UAV można z łatwością zastosować jako narzędzie do zgromadzenia niezwykle dokładnych danych dla projektów środowiskowych i eksperckich.

Infrastruktura i monitorowanie

Inspekcje dużych budynków, instalacji lub trudno dostępnych miejsc nie są łatwymi zadaniami. Za pomocą drona można przeprowadzać szczegółowe kontrole w miejscach, do których dostęp jest utrudniony lub niebezpieczny, oferując prawie natychmiastowe efekty jako alternatywę dla bardziej tradycyjnych, czasochłonnych i kosztownych metod kontroli.

Takie podejście zapewnia kontrolę bez ryzyka i wyraźnie pokazuje aktualny stan budynku lub instalacji. Dlatego niektóre wysokie budynki lub instalacje nie muszą już być sprawdzane metodą "wspinania się". Dzięki dronom możemy je dokonać skutecznej inspekcji z powietrza ze wszystkich stron i wysokości!

Inspekcje w przestrzeniach zamkniętych: Istnieje również możliwość przeprowadzania kontroli w małych zamkniętych pomieszczeniach. Dzięki specjalnemu dronowi możemy przeprowadzić inspekcję wizualną w bardzo złożonych środowiskach. (przykład: magazyn, zbiornik podziemny, ...)

Monitoring budowy

Stan placu budowy oraz niezgodności z planem robót mogą być łatwo wykryte przedstawione graficznie.

W przypadku szkód lub (środowiskowych) katastrof, możemy z pomocą drona precyzyjnie określić ich przyczynę zasięg oddziaływania.

 

Mapowanie

Jaki jest dokładna powierzchnia tej działki? Jaka jest droga spływu wód powirzchniowych? Jaka jest objętość hałd gruntu obecnych na placu budowy i ile będzie kosztować ich przeniesienie?

Odpowiedzi na takie pytania uzyskiwano dotychczas w toku pracochłonnych czynności pomiarowych i obliczeń. Obecnie dron może zbierać niezbędne dane przestrzenne w ciągu ułamka tego czasu, mapując rozległy obszar podczas jednego lotu. Wynik tego procesu są dokładne mapy, numeryczne modele terenu i modele 3D, dzięki czemu obliczenia mogą być wykonywane szybciej i z wymaganą dokładnością. I czy wspominaliśmy już, że taki model 3d po prostu fajnie wygląda? 

 

Marketing / fotografia eventowa

Najbardziej oczywiste użycie dronów - Utrwalanie ważnych momentów podczas wesela, koncertu lub innego rodzaju wydarzenia wymaga doskonałego wyczucia czasu, dobrych umiejętności  pilotażu, a także dobrego „oka” pozwalającego uchwycić doskonałe kompozycje i epickie ujęcia filmowe. Dron pozwala robić zdjęcia i filmy z powietrza, często z niesamowitymi efektami wizualnymi. To rzadka umiejętność - połączenie wszystkich tych wymagań, a przy tym uchwycenie właśnie „tego” momentu. W końcu wielu ujęć nie da się powtórzyć!

 

Nieuws

Nieuws Nieuws
          

 

(Manag PL)

Polish