Cartoon Geothermie

Energia geotermalna jest jedną z możliwych alternatyw często branych pod uwagę w projektach opartych na odnawialnych źródłach energii. Gradient geotermiczny – różnica pomiędzy temperaturą jądra planety i jej powierzchnią – przekazuje ciągły strumień energii cieplnej i może być użyty do ogrzewania wody lub wnętrza budynku.  

Nasza szeroka wiedza z zakresu geologii pozwala nam na skuteczne wsparcie projektów związanych z geotermią, od oceny osiągalności celów projektu, do wykonania niezbędnych odwiertów i instalacji urządzeń.  

Słowa kluczowe

Geotermiczne, energia geotermalna, odwierty geotermalne, osiągalność, energia odnawialna, alternatywne źródła energii.
 

(Manag PL)

Polish