Cartoon Calamiteiten

Przewrócona cysterna z paliwem. Wykolejony pociąg. Rozbity samolot. Przeciekający zbiornik z paliwem.

Przy usuwaniu pozostałości wypadków takich jak te opisane powyżej, szybka reakcja jest najczęściej kluczowym elementem zapobiegania negatywnym efektom środowiskowym (np. przedostaniu się zanieczyszczeń do wód gruntowych).

Zebranie kompletnych informacji na etapie wstępnym jest także ważne dla określenia, kto ponosi odpowiedzialność za wypadek. Kolejny etap to określenie dalszych działań, które są niezbędne w danej sytuacji.

Zapewniamy szybkie I efektywne rozwiązanie problemu.

Słowa kluczowe

Incydent środowiskowy, wypadek, odpowiedzialność prawna, szkody, katastrofy
 

(Manag PL)

Polish