Cartoon Plaatsbeschrijving

Roboty budowlane i związane z nimi działania (roboty ziemne, zmiana poziomu wód gruntowych, wibracje i inne) mogą mieć znaczny wpływ na infrastrukturę i budynki sąsiadujące z miejscem prowadzenia prac

Dokładny raport wstępny wykonany przed rozpoczęciem prac jest użytecznym narzędziem do określenia możliwych związków przyczynowo-skutkowych, i zapobieganiu bezpodstawnym roszczeniom. 

Zo kunt u objectief uitsluiten dat bepaalde schade het gevolg is van de uitgevoerde activiteit en ongefundeerde schadeclaims voorkomen.

Słowa kluczowe

Topografia, obserwacja, raport wstępny, jednoznaczny moment startu
 

Podejście i wizja

Faza pierwsza polega na bliskiej współpracy z Klientem, aby określić jakie informacje są niezbędne oraz jak możemy uzyskać interesujące nas wyniki w efaktywny kosztowo sposób.

Poprzez szczegółową analizę terenu bedącego przedmiotem projektu, możemy odpowiednio dostosować wybrany scenariusz działań. Następnym krokiem jest implementacja wybranej strategii.

Po zakończeniu prac, szczegółowo analizujemy jej wyniki. Jeśli występuje taka potrzeba, wykonujemy dodatkowe badania w celu potwierdzenia uzyskanych wyników.

Czytaj więcej