Cartoon Grondmechanische karakteristieken

Laboratorium Abesim przeprowadza testy geotechniczne charakteryzujące geotechniczne parametry gruntów.

Klasyfikacja oparta na wynikach badań laboratoryjnych daje jednoznaczne i obiektywne informacje na temat charakterystyk gruntu i jest wartościowym uzupełnieniem opisu wizualnego wykonanego podczas odwiertów.

  • Granulometria
  • Granice konsystencji gruntów spoistych
  • Typ gleby (gliny, piaski, pyły, itp.)
  • Inne

Słowa kluczowe

klasyfikacja gruntów, charakterystyka geotechniczna, typy uziarnienia, atterberg, granice konsystencji gruntów spoistych
 

Podejście i wizja

Faza pierwsza polega na bliskiej współpracy z Klientem, aby określić jakie informacje są niezbędne oraz jak możemy uzyskać interesujące nas wyniki w efaktywny kosztowo sposób.

Poprzez szczegółową analizę terenu bedącego przedmiotem projektu, możemy odpowiednio dostosować wybrany scenariusz działań. Następnym krokiem jest implementacja wybranej strategii.

Po zakończeniu prac, szczegółowo analizujemy jej wyniki. Jeśli występuje taka potrzeba, wykonujemy dodatkowe badania w celu potwierdzenia uzyskanych wyników.

Czytaj więcej