Cartoon Boringen

Wykonując odpowiednią liczbę odwiertów geologicznych tworzymy profile geologiczne, opisujące kolejne warstwy gleby występujące na danym terenie. Nasze raporty zawierają jasne informacje na temat struktury gleby, jej koloru, zapachu i innych istotnych parametrów..

W zależności od celu projektu badawczego, wybieramy najbardziej odpowiednią metodę wykonania odwiertu, manualną lub mechaniczną. Jeśli istnieje taka potrzeba, w odwiercie instalujemy piezometr, pozwalający na monitorowanie poziomu i jakości wody gruntowej.

Słowa kluczowe

odwiert, profil geologiczny, warstwa, piezometr, warstwa wodonośna
 

Podejście i wizja

Faza pierwsza polega na bliskiej współpracy z Klientem, aby określić jakie informacje są niezbędne oraz jak możemy uzyskać interesujące nas wyniki w efaktywny kosztowo sposób.

Poprzez szczegółową analizę terenu bedącego przedmiotem projektu, możemy odpowiednio dostosować wybrany scenariusz działań. Następnym krokiem jest implementacja wybranej strategii.

Po zakończeniu prac, szczegółowo analizujemy jej wyniki. Jeśli występuje taka potrzeba, wykonujemy dodatkowe badania w celu potwierdzenia uzyskanych wyników.

Czytaj więcej