Cartoon Luchtdichtheidsanalyses

Test Blower Door to narzędzie służące do oceny szczelności powietrznej budynku.

Specyficznym elementem oceny ryzyka w przypadku obecności zanieczyszczeń w glebie pod istniejącymi budynkami jest możliwość przedostania się substancji lotnych do ich wnętrza poprzez podłogę lub ściany piwnic. 

Taka sytuacja jest szczególnie niebezpieczna, jeśli budynek jest zamieszkały, jako że ww. substancje w określonych stężeniach mogą stanowić znaczne zagrożenie dla mieszkańców.

Aby ocenić stopień ryzyka, wyznacza się kontrolne poziomy stężeń zanieczyszczeń – aby wyznaczyć je odpowiednio wykonuje się pomiary szczelności powietrznej oraz stężenia pary wodnej w budynku. 

Test blower door jest także użytecznym narzędziem do zbierania danych służących ocenie efektywności izolacji, wentylacji i ogólnej energooszczędności budynków.

Słowa kluczowe

Test Blower Door, test szczelności powietrznej, energooszczędność, wentylacja, izolacja
 

Podejście i wizja

Faza pierwsza polega na bliskiej współpracy z Klientem, aby określić jakie informacje są niezbędne oraz jak możemy uzyskać interesujące nas wyniki w efaktywny kosztowo sposób.

Poprzez szczegółową analizę terenu bedącego przedmiotem projektu, możemy odpowiednio dostosować wybrany scenariusz działań. Następnym krokiem jest implementacja wybranej strategii.

Po zakończeniu prac, szczegółowo analizujemy jej wyniki. Jeśli występuje taka potrzeba, wykonujemy dodatkowe badania w celu potwierdzenia uzyskanych wyników.

Czytaj więcej