Pomimo tego, zachęcamy osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu w przyszłości do przesłania nam aktualnego CV oraz listu motywacyjnego. Pozwoli nam to skontaktować się z Państwem w pierwszej kolejności w przypadku pojawienia się wakatu.

Zgłoszenia można przesyłać pocztą elektroniczną na adres info@abesim.com lub pocztą tradycyjną: Abesim Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 83/218, 00-815 Warszawa.