Cartoon Thermografie

Pomiary emisji widma podczerwonego (termografia) to użyteczne narzędzie pozwalające na dokonanie oceny szczelności budynku, jakości obwodów elektrycznych, i wykrycie miejsc, poprzez które następuje niekontrolowana i niepożądana emisja energii.

Zebrane informacje służą do wykrycia różnic ciepła pomiędzy elementami budynku oraz do ustalenia priorytetowych działań w celu minimalizacji i kontroli strat energii.

Zowel vakmannen, experts van verzekeringen als particulieren kunnen een beroep doen op deze service.

Słowa kluczowe

Termografia, utrata ciepła, wyciek energii, mostek cieplny, mostki cieplne
 

Podejście i wizja

Faza pierwsza polega na bliskiej współpracy z Klientem, aby określić jakie informacje są niezbędne oraz jak możemy uzyskać interesujące nas wyniki w efaktywny kosztowo sposób.

Poprzez szczegółową analizę terenu bedącego przedmiotem projektu, możemy odpowiednio dostosować wybrany scenariusz działań. Następnym krokiem jest implementacja wybranej strategii.

Po zakończeniu prac, szczegółowo analizujemy jej wyniki. Jeśli występuje taka potrzeba, wykonujemy dodatkowe badania w celu potwierdzenia uzyskanych wyników.

Czytaj więcej