Cartoon Sloopinventaris

Przy wyburzaniu budynków prawo wymaga, aby różne materiały budowlane utylizować oddzielnie: kamień, szkło, drewno, metale, azbest itp.

W wielu przypadkach zalecane jest wykonanie inwentaryzacji budynku, aby móc odpowiednio zdefiniować kolejne strumienie odpadów i ich optymalną utylizację. Jest to szczególnie wskazane, gdy:

  • Do rozbiórki lub wyburzenia budynku wymagane jest pozwolenie na budowę
  • Budynek spełnia inne funkcje niż mieszkalne (w całości lub częściowo).
  • Budynek ma kubaturę ponad 1000 m³.

Wij maken een inventaris op van alle aanwezige materialen en bekijken via welke weg die verschillende afvalstromen optimaal kunnen worden verwerkt. 

Słowa kluczowe

Inwentaryzacja budynku, wyburzanie, demontaż, inwentaryzacja substancji niebezpiecznych
 

(Manag PL)

Polish