Cartoon Grondtransport

Aby zapewnić Klientom prowadzącym projekty związane z przemieszczaniem mas ziemnych niezbędne bezpieczeństwo z punktu widzenia prawa, wykonujemy badania gruntów pod kątem zanieczyszczenia (podejście statystyczne)  

Dbamy o to, aby prowadzone badania miały odpowiednią dokładność, ale także o utrzymanie kosztów projektu na optymalnym dla Klienta poziomie.

Ook voor advies omtrent grensoverschrijdend transport ( in- of uitvoer vanuit buitenland of een ander gewest) kan u bij ons terecht.

Słowa kluczowe

Transport gleby, przemieszczanie mas ziemnych, koszt usunięcia mas ziemnych
 

(Manag PL)

Polish