Cartoon Grondwatermonitoring

Wody gruntowe przepływają poprzez różne warstwy gleby, a droga i prędkość ich przepływu zależy od przepuszczalności warstw gleby.

Modelowanie tych przepływów to sprawa kluczowa, tak z punktu widzenia mechaniki gruntów, jak i ich ekologii. W przypadku wpływu człowieka na te parametry (budowle podziemne, pobór wód gruntowych, zanieczyszczenie gleby) waga modelowania jest szczególnie znacząca. 

Na podstawie badań które przeprowadzamy jesteśmy w stanie określić kierunki przepływu i wykonać prognozowanie rozwoju sytuacji. Przykładem może być tu określenie kierunków i szybkości rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia w danym czasie, oraz określenie negatywnego oddziaływania na ludzi i środowisko. 

Badania dotyczące ryzyka osiadania gruntów w odniesieniu do opadającego poziomu wód gruntowych to także część naszej działalności.

Słowa kluczowe

Modelowanie, przepływ wód gruntowych, badania poziomu, hydrogeologia.
 

Podejście i wizja

Faza pierwsza polega na bliskiej współpracy z Klientem, aby określić jakie informacje są niezbędne oraz jak możemy uzyskać interesujące nas wyniki w efaktywny kosztowo sposób.

Poprzez szczegółową analizę terenu bedącego przedmiotem projektu, możemy odpowiednio dostosować wybrany scenariusz działań. Następnym krokiem jest implementacja wybranej strategii.

Po zakończeniu prac, szczegółowo analizujemy jej wyniki. Jeśli występuje taka potrzeba, wykonujemy dodatkowe badania w celu potwierdzenia uzyskanych wyników.

Czytaj więcej