Skąd pomysł na nazwę firmy - ABESIM? Czy kryje się za nią jakieś głębsze znaczenie?

Nazwa naszej firmy to pierwsze litery słów składających się na sentencję "Abeunt Studia in Mores" - jej autorstwo przypisuje się Owidiuszowi.

Interpretujemy jej znaczenie jako ciągły proces uczenia się poprzez wspólne pozyskiwanie, rozwijanie i wykorzystywanie wiedzy przez członków organizacji / pracowników firmy. Ostatecznym celem procesu jest praktyczne wykorzystanie zasobów wiedzy zgromadzonej na przestrzeni wielu lat praktyki zawodowej.

Mówiąc w skrócie – wyzwanie leży nie w gromadzeniu wiedzy, ale w jej praktycznym wykorzystaniu.

Dlatego też głębsze znaczenie nazwy ABESIM jest jednocześnie mottem naszej firmy.