Met enige trots kan ABESIM een verlenging én uitbreiding van het ISO 9001 certificaat voorleggen (BQA_2010378). De omschakeling naar de 9001:2015 norm maakt dat binnen de organisatie kernelementen zoals contextanalyse belanghebbende partijen en ,risicomanagement hierin een prominentere plaats krijgen met zodoende meer aandacht voor kwaliteit én de klant. Het kwaliteitssysteem van ABESIM paste veel zaken al toe en deze werden op deze manier nog meer geïntegreerd in de dagelijkse werking en voor alle zusterbedrijven. Want het ISO 9001 certificaat is van toepassing voor Abesim en Gallia Sana, maar vanaf heden ook voor Abesim Polska, wat bewijst dat onze interne organisatie voor de auditoren klaar is voor de toekomst.

De externe auditor wees op de grote en constante vooruitgang en op de open en dynamische bedrijfscultuur die hij heeft kunnen vaststellen. Het gevoel van verantwoordelijkheid en betrokkenheid van het personeel is een kernelement in de werking en dienstverlening.