Nieuws

Voortaan hoeft voor grondtransport naar deze twee gewesten, ongeacht het volume, geen RQT meer te worden opgesteld. De gronden moeten echter voldoen aan de regelgeving die van kracht is in de regio van bestemming. Dit betekent dat indien vooraf gekend is dat de grond naar Brussel of Vlaanderen gaat, er vanaf nu geen dubbel onderzoek (zowel RQT als technisch verslag) meer dient worden opgesteld.

Ondanks dat er in dergelijke gevallen geen RQT dient opgemaakt te worden, is het echter nog steeds van toepassing een transportdocument aan te vragen voordat gronden naar een van deze twee gewesten worden afgevoerd, zodat de traceerbaarheid gegarandeerd kan worden.