Het terrein van een voormalige bronsgieterij aan de Etikhovestraat in Maarkedal werd in 2018 verkocht met het oog op herontwikkeling. Er komt een flatgebouw met drie verdiepingen. De OVAM stelde op de site een historische verontreiniging vast door zware metalen en gechloreerde solventen (VOCl) in het vaste deel van de aarde en in het grondwater. Wegens mogelijke gezondheidsrisico's en de aanwezigheid van puur product in de bodem saneerde de OVAM de grond door een ontgraving tot tien meter diep.

Geïntegreerde aanpak

Het beschrijvende bodemonderzoek en het bodemsaneringsproject van de OVAM verlopen in fasen. Dat zorgt voor tijdswinst door de versnelde aanpak van de kernzone, en had als voordeel dat we de bodemsaneringswerken geïntegreerd konden uitvoeren met de start van de bouwwerken.

Netjes gezuiverd

De verontreinigde grond werd naar een erkend verwerkingscentrum afgevoerd. In de uitgegraven zone kwam groevezand. Dankzij een nauwe opvolging door ons volstond het om ca. 3700 ton weg te halen in plaats van de geraamde 5875 ton.

In de graafzone werd het grondwater verlaagd en de grondwaterdruk verminderd. Het opgepompte grondwater ging eerst naar de grondwaterzuiveringsinstallatie en daarna naar de riolering. Peilbuizen volgen de concentraties in het grondwater twee jaar lang op om na te gaan of er een stabiele toestand ontstaat.

 

 

https://www.ovam.be/saneringsproject-op-site-voor-nieuwbouw-in-maarkedal