Op 24 augustus 2018 treedt het nieuwe acceptatiebeleid voor brekers in voege. Dit betekent dat brekers vanaf die datum een onderscheid moeten maken tussen puin met een hoogmilieurisico-profiel (HMRP) en puin met een laagmilieurisico-profiel (LMRP).

Om het acceptatiebeleid en het onderscheid LMRP/HMRP vlot en geleidelijk te laten verlopen werden er een aantal overgangsmaatregelen uitgewerkt, die op 22 juni 2018 officieel werden goedgekeurd door de minister van leefmilieu.

De overgangsmaatregelen zijn, afhankelijk van de situatie, van toepassing tot 24/02/2019 of ten laatste 31/12/2019. Tijdens deze periode blijft de aanvraag van een verwerkingstoelating vereist om het puin met het LMRP-label bij de (mobiele en vaste) breekinstallatie aan te bieden.

Werken gestart vóór 24/08/2018

De puinfractie kan als LMRP bij de breker worden aangeleverd, zonder dat een sloopopvolgingsplan (SOP) werd opgemaakt, voor werken waarvoor:

  • geen Vlarema-verplichting (artikel 4.3.3) geldt voor de opmaak van een SOP of
  • de omgevingsvergunningsaanvraag reeds was ingediend voor 5/06/2018.

Werken die starten vanaf 24/08/2018

Voor deze werken is de opmaak van een sloopopvolgingsplan óf asbestinventaris wel verplicht, maar geldt er tijdelijk een soepelere traceerbaarheidsprocedure: zo is bvb. de melding van de start der werken of de opvolging van de sloopwerken door een deskundige niet vereist. Het sloopopvolgingsplan of de asbestinventaris dient conform te worden verklaard door Tracimat; in een volgende stap kan de sloper reeds de verwerkingstoelating aanvragen bij Tracimat.

Gebouwen/infrastructuur

De overgangsmaatregelen zijn verschillend naargelang de 2 hoofdstromen: puin afkomstig van de sloop van gebouwen en puin afkomstig van infrastructuurwerken.

Meer informatie