Wetgeving rond Belgisch fonds (PROMAZ) bodemsanering gasolietanks verwarming is definitief goedgekeurd 

De wetgeving die de werking van een fonds bodemsanering gasolietanks verwarming mogelijk zal maken is in de drie gewesten en op federaal niveau definitief goedgekeurd.

Het gasoliefonds zal de eigenaar of gebruiker van een gasolietank, die gebruikt wordt om te verwarmen, ontzorgen en financieel ondersteunen bij de bodemsanering indien er bodemverontreiniging is veroorzaakt door een lek in deze leidingen of de tank zelf.

Intussen heeft de betrokken sector het gasoliefonds opgericht dat start met de voorbereidingen om een erkenningsdossier als fonds in te dienen.  Vanaf het moment dat het gasoliefonds erkend is, zal de eigenaar of gebruiker van een gasolietank zich kunnen aanmelden voor een bodemprobleem. Hij krijgt daarvoor 3 jaar tijd na goedkeuring.

Wie kan beroep doen op het fonds?

Elke eindgebruiker waarvan de stookolietank of de leiding ervan een lekprobleem heeft, of heeft gehad, en dat een bewezen bodemverontreiniging veroorzaakt(e). Ook reeds buitengebruik gestelde stookolietanks die de verontreiniging veroorzaakten komen in aanmerking voor het Promaz-fonds.