Nieuws

Tien jaar geleden trad het Decreet Brownfieldconvenanten in werking. Via dit Decreet wil de Vlaamse Regering de  herontwikkeling van leegstaande, verwaarloosde en/ofonderbenutte terreinen (zogenaamde brownfields) stimuleren en vergemakkelijken.

Met het Brownfield-initiatief trekt de Vlaamse Regering ontwikkelaars en investeerders over de streep om te investeren in – per definitie - iets moeilijker ontwikkelbare brownfieldprojecten met juridisch-administratieve en financiële voordelen.

Zoals voorzien in het decreet brownfieldconvenanten wordt er ook in 2019 een jaarlijkse oproep voorzien.De 1ste indieningsperiode loopt van 06/05/2019 tot en met 20/05/2019 16u.