Cartoon Indicatief onderzoek

Tersana – is het bodemsaneringsfonds voor garage-, carrosserie- en landbouwmachinebedrijven.

Voor garage-, carrosserie- en landbouwmachinebedrijven die kampen met bodemverontreiniging en zich zorgen maken over de kosten voor hun erfopvolgers, is er goed nieuws. 

De OVAM wil tegen 2036 alle historische bodemverontreiniging kennen, en de sanering ervan opstarten. Garage- carrosserie en landbouwmachinebedrijven zijn daarbij een belangrijke doelgroep. Samen met beroepsverenigingen FEBELCAR, FEDAGRIM en de Bond van de garagisten heeft TRAXIO zijn schouders gezet onder een Bodemsaneringsorganisatie of -fonds voor de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector.

Dit fonds “TERSANA” zal, zodra erkend, de door bodemverontreiniging getroffen bedrijven in de sector zowel financieel als met expertise bijstaan.

Het verleden leert dat opgelegde saneringen soms het dramatische einde kunnen betekenen van jarenlange fier opgebouwde economische activiteiten of grote familiale geldschulden kunnen genereren met alle gevolgen van dien...  Dankzij die – uiterst noodzakelijke – subsidieregeling en de knowhow bij elkaar gebracht binnen het fonds TERSANA  worden de complexe en dure bodemonderzoeken en -saneringen financieel en technisch haalbaar voor onze familiale kmo-bedrijven in Vlaanderen.

Voor de vertegenwoordigers van de garage-, carrosserie en landbouwmachinebedrijven is dit een eerste belangrijke stap in het onder controle brengen van de saneringen waarbij bedrijven en overheid elk een deel dragen van de saneringskosten. Het fonds saneert niet alleen maar helpt ook de preventie te organiseren en de mogelijkheid te bieden om tegen gunstige voorwaarden oriënterende bodemonderzoeken te doen.

Naast de oprichting van TERSANA hebben de betrokken federaties partnerships aangegaan met bodemsaneringsdeskundigen om hun leden tegen gunstige voorwaarden oriënterende bodemonderzoeken te laten uitvoeren.

Er wordt voorzien dat maximaal 1.000 bedrijven in Vlaanderen bij het fonds zullen terechtkunnen om hun saneringsverplichting aan het fonds over te dragen.

Vanaf heden start de sensibilisering bij deze bedrijven, saneringsplichtige probleembezitters die kunnen vanaf nu aansluiten bij TERSANA.