De term geothermie stamt uit het Grieks. Het is een samentrekking van de woorden geo (aarde) en thermos (warmte) en wijst op warmte die uit de aarde komt.

Maar wat is geothermie nu eigenlijk? 

Geothermie verwijst naar de warmte die uit de aarde komt. Het basisprincipe wordt hier geïllustreerd door de “Canadese put, ook wel aardwarmtewisselaar genoemd. In Canadese blokhutten in de bergen hebben ze een techniek ontwikkeld die de warmte uit de natuur vanuit een laag niveau, door middel van een metersdiepe put, naar een hoger niveau brengen. De warmere lucht op diepte stijgt en warmt de binnenkant van de sterk geïsoleerde blokhut op.

In onze streken gebeurt de warmte-uitwisseling meestal door het circuleren van water of een koelvloeistof in de grond. Een geothermische warmtepompinstallatie haalt ¾ van haar energie uit de bron die zich in de bodem bevindt. De boringen vormen het hart van de hele installatie. De bron bestaat uit een ondergrondse verticale PE-leiding waar een water/glycol-mengsel doorheen wordt gestuurd. Het mengsel van water en glycol neemt de temperatuur van de bodem op en geeft deze warmte door aan de warmtepomp.

Geothermie kan dus een uitstekend alternatief zijn voor uw traditionele verwarmingstechniek.

Als bodemspecialist zijn wij perfect geplaatst om uw geothermische projecten te begeleiden en u te adviseren rond de haalbaarheid.

Bezoek alvast Abesim’s demonstratieproject  ⇒ geothermie in een ééngezinswoning. 

Voordelen :

  • Ecologisch
  • Voortdurende warmte
  • Lage onderhoudskosten
  • Stof- en geurvrij
  • Geen afhankelijkheid van stijgende energieprijzen
  • energiebron onuitputtelijk