Abesim is trots dat wij onze erkenning hebben behaald als laboratorium in de discipline afvalstoffen en andere materialen voor het nemen van monsters voor de pakketten:
  • MA.1 monsterneming van bagger- en ruimingsspecie 
  • MA.3 monsterneming voor gebruik als bouwstof
  • MA.7.1 asbest in hopen.
Een staalname onder deze erkenning is vereist voor de valorisatie van deze materialen als grondstof en om een grondstoffenverklaring te kunnen aanvragen. In het kader van bodemonderzoeken wordt de erkenning aanbevolen omwille van veiligheids-en kwaliteitsoverwegingen die wij kunnen aanbieden.
 
Neem contact met ons op voor een offerte op maat of meer informatie .