Abesim - l amiante

Asbest is vanuit wetenschappelijk standpunt een materiaal met ongewone eigenschappen, mechanisch zeer resistent, ongevoelig voor hoge temperaturen en chemisch inactief. Door deze eigenschappen is asbest op vandaag in een heel aantal producten terug te vinden, voornamelijk (maar niet enkel) in bouwmaterialen.

De risicofactoren door de aanwezigheid van asbest zijn zeer hoog met de gekende mortaliteitscijfers, de enige manier om asbest als risico materiaal weg te nemen is:

  • door een inventarisatie van de aanwezigheid, type en hoeveelheid van asbest in materialen
  • de veilige en wettelijke verwijdering en storten van deze materialen

Abesim heeft de noodzakelijke kennis, ervaring en technische uitrusting om deze asbestinventarisatie en audit van uw gebouwen of gronden uit te voeren. Voor de staalname van asbestverdachte gronden voeren wij een representatieve staalname uit volgens de erkende methodes en in samenwerking met de geaccrediteerde laboratoria.

Onze methodiek laat toe op een vlugge en efficiënte manier de aanwezigheid van asbest te bevestigen of weerleggen en het geassocieerde risico te bepalen.